Metod för livscoaching och metod för karriärcoaching

Personlig coaching betyder att vi tillsammans:

- Får struktur på dina tankar, ideér och drömmar
Under ca 10 timmar i 3-4 månader är jag ditt bollplank och samtalspartner
Vi tittar framåt och ser vad som är möjligt!

- Ger dig tid att reflektera över, vad kan jag, vem är jag och vad vill jag
Vi använder ett väl utarbetat arbetsmaterial som heter Life & Career Map™

- Tar reda på vad du har för motivation och drivkraft
Det gör vi genom samtal, övningar och test (se Om mig)

- Sätter dina mål och gör handlingsplaner för hur du ska nå dem
Du får aktiv vägledning men det är du som har svaren