Om Livs- och Karriärcoachen Kerstin Kerstin Förberg

Kerstin Förberg

Certifierad karriärcoach/coach av Life&Career och har en ackrediterad utbildning av EMCC på Senior Practitioner. Läs mer om European Mentoring & Coaching Council: www.emcccouncil.org

Jag har många års erfarenhet av Livs-och Karriärcoaching.

Under hela mitt arbetsliv har jag arbetat med utbildning och kompetensutveckling för vuxna bl.a. som seminarieansvarig, läromedelsförfattare, projektledare och ämnesansvarig.

Bland mina uppdragsgivare kan nämnas Folkuniversitetet, Arbetsförmedlingen, Företagsuniversitetet och självklart många privatpersoner.

Jag är även certifierad i
Extended Disc personprofil
Decision Dynamics Karriärmodell och Karriärprofil