Kundernas omdömen efter karriärcoaching

Vad tycker kunderna?

För mig var det oerhört viktigt att få bekräftat att jag faktiskt kan en del - på grund av min dåvarande arbetssituation. Jag fick tillbaka tron på mig själv /Annika

Mycket bra av coachen att lägga upp samtalen och arbetet efter mina behov och färdigheter under resans gång /Pontus

Jag vågade ta steget att börja studera tack vare coachingen /Gabriella

Jag har fått bättre självkänsla och självförtroende, känner mig mer harmonisk nu när jag fått insikt om hur jag fungerar som person /Hanna